ΜΠΡΙΚΙ Χρυσουπολης

Μπρίκι καφέ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – Σκρά 16 – 64200

Τηλ: 25910 25300

Email: briki25300@gmail.com

sport_cafe_chrisoupoli_1
ΜΠΡΙΚΙ Χρυσουπολης